Banner_Sailing

Skibsorden

Velkommen ombord på sejlskibet LUNA. For at sikre en god og sikker drift af skibet, værne om det sociale liv og frem for alt gøre det til en fornøjelse at være ombord, forventes det, at skibets besætning forholder sig til nedenstående retningslinjer.

Sikkerhed
Sikkerhed kommer før alt andet. Først besætningens sikkerhed, dernæst skibets sikkerhed og selvfølgelig til sidst materiellets sikkerhed.
Enhver har det fulde ansvar for egen sikkerhed, derefter de øvrige besætningsmedlemmers sikkerhed.
Retningslinjerne ombord er:

  • at, vi uanset hvad tilstræber at undgå dårligt vejr – også selvom det medfører forsinkelser, omveje eller helt nye destinationer
  • at, vi reber sejl, hvis vi er i tvivl – og helst før vi kommer i tvivl.
  • at, vi alle – med mindre vejret er ekstraordinært godt – altid bærer redningsvest, når vi opholder os udenfor.
  • at, børn på længere sejladser altid bærer en trådløs mand-over-bord sender.
  • at, vagthavende om natten bærer en trådløs mand-over-bord sender.
  • at, vagthavende om natten altid bærer livline – og bruger den, hvis man forlader skibets helmstation.
  • at, alle, når de påmønstrer, sættes ind i skibets nødprocedurer samt sikkerhedsudstyr.

HUSK: Det er meget meget sjældent, at katamaraner synker! Derfor er det kun ved altopslugende brand eller totalt forlis, at vi går i redningsflåden!

Følgende sikkerhedsudstyr findes ombord:

  • Redningsveste og livliner (i salon)
  • VHF m/ distress knap (v/ navigationsbord)
  • EPIRB (under navigationsbord)
  • SART (under navigationsbord)
  • Otte personers ocean-redningsflåde (agter)
  • Håndholdt VHF (ved navigationsbord)
  • Ekstra GPS (i grab bag)
  • Nødraketter, nødblus, orange røg (i grab bag)
  • Para Anchor (i bagbord stævns stuve rum)
  • Redningskrans m/ lys (på agter ræling i bagbord side)
  • Satellittelefon (v/ navigationsbord)
  • Trådløse Mand Over Bord armbånd tilkoblet kortplotteren (i kurven styrbord for køleskab)

Pligter
Alle ombord har fuldt medansvar for, at LUNA til enhver tid er i ordentlig og sikkerhedsmæssig god stand.
Følgende pligter fordeles ligeligt mellem alle voksne ombordværende. Børn hjælper til efter evne.

  • Vagter (nat og dag)
  • Rengøring (så ofte, at ingen føler sig generet)
  • Madlavning (aftales nærmere)
  • Opvask og køkkenhygiejne (lav tolerance, når vi er til havs)
  • Oprydning (lav tolerance, når vi er til havs)
  • Vedligehold og mindre reparationer (efter behov og kompetencer)
  • Klargøring af skib (rengøring ved anløb, forberedelser (vand, proviant mm) før afgang)
  • Undervisning af børn (valgfrit emne – detaljer aftales nærmere)

Alkohol og tobak
Alkohol må gerne nydes ombord. Dog ingen beruselse, når vi sejler eller ligger for anker i dårligt vejr. LUNA er principielt et ikke-ryger skib. Evt. tobakshungrende må pulse, hvor det ikke generer den øvrige besætning.

Rute
Luna sejler mod vest af den til enhver tid sikreste rute. Detailplanlægning foretages fra dag til dag – i videst mulige omfang i fællesskab besætningen i mellem. Det er dog skibets ejere, der suverænt beslutter, hvor LUNA skal sejle hen og hvornår.
 

# # #

Lissabon den 21. oktober 2010

Lars Bo Kirk og Eva Houlberg